Beroepsgerichte biografie Laurien Hakvoort, PhD, SRMTh, NMT-F

Laurien Hakvoort PhD, Senior geregistreerd muziektherapeut (SRVB registratienummer: 0835), Neurologic Music Therapy – Fellow. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT), Federatie vaktherapeutische beroepen (FVB) en heeft een AGB-code (90-036593). Laurien Hakvoort is fellow geregistreerd in het register van Neurologic Music Therapist.
Zij behaalde na haar studie creatieve therapie muziek (1993 te Amersfoort) in 1994 with honors haar Mastersdegree (MA) muziektherapie aan het conservatorium van de University of the Pacific in de Verenigde Staten. Zij specialiseerde zich daar in muziektherapeutisch onderzoek, muziektherapeutische gedragstherapie, muziektherapie in het speciaal onderwijs en in ‘counseling en coaching’. Zij heeft een registratietraject doorlopen zowel voor de V.S. als in Nederland en is geregistreerd muziektherapeut (RMTh, registratienummer: 000835).

Op 14 april 2014 heeft Laurien als eerste muziektherapeut in Nederland haar doctorstitel behaald aan een Nederlandse universiteit op een muziektherapeutisch onderwerp. Haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg richtte zich op copingvaardigheden en woederegulatie vanuit muziektherapie bij forensisch psychiatrische patiënten. Het onderzoek is mede gefinancieerd vanuit FPC de Oostvaarderskliniek en ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten.

Laurien heeft in december 2010 als eerste muziektherapeut in Nederland haar aantekening voor neurologisch muziektherapeut behaald en februari 2013 haar Fellowship als neurologisch muziektherapeut. Zij is geschoold in het uitvoeren van 20 gestandaardiseerde behandelvormen van muziektherapie, die evidence based zijn ontwikkeld. Deze muziektherapeutisch methodes richten zich op het verwerven van sensomotorische, cognitieve en taal-spraak vaardigheden. Ze zijn vooral geschikt voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel, Parkinson, motorische problemen, spraakproblemen (met name afasie), aandachtsproblemen, executieve functieproblemen, dementie en autisme.

Zij heeft ervaring opgedaan als muziektherapeut met verschillende doelgroepen zoals: kinderen met meervoudig (visuele) handicap, kleuters met leer- en opvoedingsproblemen (vooral ADHD & autistiforme stoornissen), jong volwassenen met eetstoornissen, volwassenen en adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek in een therapeutische gemeenschap, forensische psychiatrie (volwassen delinquenten met ernstige psych(iatr)ische problematiek) en mensen met Parkinson.

Haar hoofdinstrumenten zijn stem en dwarsfluit. Ze heeft in verschillende (amateur-) orkesten, musicalproducties en koren opgetreden en is meer dan tien jaar vaste muzikant en acteur geweest van Terugspeeltheater Amsterdam.

Zij is daarnaast sinds 1998 als docent methodiek muziektherapie verbonden aan het ArtEZ conservatorium in Enschede. Zij geeft daar methodieklessen aan zowel de bachelor, pre-master als master opleiding muziektherapie, begeleidt stages en scripties. Zij heeft twee jaar gewerkt als Senior Researcher en in die rol bijgedragen aan onderzoek naar muziektherapie binnen onder andere Tactus verslavingszorg en Neonatologie (UMCG). Laurien is co-promotor van een aantal muziektherapeuten. Ook is zij vaste gastdocent aan de Master muziektherapie opleiding van Palacky University in Olomouc, te Tsjechië. Najaar 2019 heeft ze aan 5 master en bachelor muziektherapie programma’s in de Regio van New York lessen gegeven over muziektherapie.

Zij geeft regelmatig lezingen en workshops in Nederland, Duitsland, België, Finland, Groot-Brittannië de Verenigde Staten en zelfs Zuid-Korea en Japan. Ze schreef verschillende boeken en artikelen over muziektherapie in (inter)nationaal gerenommeerde tijdschriften en boeken.