Beroepsgerichte biografie Manon Bruinsma, BM, RMTh, SMTA, NMT-F

Manon Bruinsma, BM, Geregistreerd muziektherapeut (SRVB registratienummer: 5546), Speech and Music Therapist for Aphasia (SMTA), Neurologic Music Therapy – Fellow (NMT-F)

Manon Bruinsma is lid van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT), Federatie vaktherapeutische beroepen (FVB) en heeft een AGB-code (90-049126) Manon Bruinsma is fellow geregistreerd in het register van Neurologic Music Therapist.

In 2001 studeerde Manon af aan het conservatorium van Artez in Enschede als muziektherapeut. In de jaren daarvoor studeerde ze een aantal jaren geneeskunde, filosofie en maakte ze kleinkunstprogramma ‘s.

Van 2001 tot en met 2008 heeft ze als muziektherapeut bij Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen gewerkt. Ze werkte mee aan verschillende multidisciplinaire richtlijnen en een Cochrane review over muziektherapie en dementie. Bij Scelta is ze geschoold in de Dialectische Gedragstherapie (DGT) en de Acceptance en Commitment Therapy (ACT), en gaf ze de VERS (Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis) evenals een module over middelenmisbruik.

Vanaf 2009 heeft ze met diverse doelgroepen gewerkt, met veteranen, chronisch psychiatrisch cliënten, dementerenden en in de ouderenrevalidatie. Na haar opleiding tot neurologisch muziektherapeut en de cursus Speech and Music Therapy for Aphasia, in 2011 en 2012, is ze de connectie met fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten gaan opzoeken om de neurologische muziektherapie op alle domeinen (sensomotoriek, spraak- en taal, en cognitie) toe te passen.

Bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en het Artez conservatorium heeft ze gewerkt als gastdocent. Hier gaf ze modules over Dialectische Gedragstherapie, gespreksvaardigheden voor vaktherapeuten, omgaan met moeilijk gedrag en mediumlessen. Op diverse werkplekken zette ze MP3-projecten op, waarbij bewoners van het verpleeghuis een mp3speler met favoriete muziek aangeboden krijgen.

Manon presenteert regelmatig over haar bijzondere resultaten in het gebruik van MP3-spelers bij mensen met dementie, onder andere met meerderere optredens tijdens de iDFA en bij omroep Max en Eenvandaag. U kunt op de Muzis website dan ook terecht voor meer informatie over haar aanbod op het gebied van het gebruik van muziek en muziektherapie binnen de langdurige zorg. Ze is tevens neurologische muziektherapeut en gecertificeeerd Speech Music Therapy for Aphasia therapeut

Van september 2015 tot mei 2019 werkte ze als Europees Directeur voor Music & Memory VS. In deze functie gaf ze presentaties en trainingen in het Engels, Duits en Frans. Ze werkte met managementteams en samenwerkingsverbanden in Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Israel, Zweden en Engeland. Ze zette Music & Memory UK op, wierf ambassadeurs en medewerkers voor de stichting en onderhield contact met sleutelpersonen in de langdurige zorg van over de hele wereld. Ze gaf leiding aan het internationale team van Music & Memory en fungeerde als contactpersoon voor onderzoekers.