Muziektherapie

Muziektherapie maakt gebruik van zowel actieve als receptieve werkvormen.

Actieve muziektherapie

Bij actieve werkvormen hoort ondermeer het zelf improviseren op verschillende muziekinstrumenten. Bij het bespelen van de instrumenten gaat het om de manier waarop iemand muziek maakt, de muzikale vormgeving in tegenstelling tot technische vaardigheden. De beleving daarbij is net zo belangrijk als de manier waarop iemand de instrumenten inzet voor het eigen spel. Door samen te spelen met de muziektherapeut of groepsgenoten kan iemand oefenen met (nieuw) gedrag en beleeft men zichzelf en de omgeving door ervaringsgericht werk.

Receptieve muziektherapie

Tijdens receptieve werkvormen luistert men naar muziek. De muziektherapeut speelt de muziek af van een CD, of maakt zelf of met de andere groepsleden muziek voor iemand. Afhankelijk van het doel kiest de muziektherapeut voor een bepaalde vorm of bepaalde muziek; bekend of onbekend, rustgevend of activerend. Muziek brengt ook bepaalde emoties of herinneringen te weeg, die de stemming van de cliënt kan beïnvloeden.

Ervaren door muziektherapie

De muziektherapeut maakt de cliënt via muziek bewust van (muzikale) gedrag en de manier van omgaan met anderen. Hierin komen belangrijke issues als aan bod zoals samenspelen, luisteren, leren en verwerken van informatie.

Inzicht door muziektherapie

Er is een koppeling te maken tussen het proces in de muziektherapie en het (psychische) proces naast de muziektherapie. Dit heeft te maken met de beleving binnen de muziek en het inzichtelijk maken van het muzikale gedrag van de cliënt. Hierbij speelt de muziektherapeut een belangrijke rol. Zij stimuleert, begeleidt en stuurt het muzikaal handelen en koppelt dat in gesprekken aan (algemeen of problematisch) gedrag.

Koppeling muziektherapie en dagelijks leven

Met muzikale interventies brengt de therapeut een muzikaal proces op gang dat inwerkt op het (muzikale) gedrag, beleving en/of gevoelens van de cliënt. Door de interventies kan het gedrag, beleving of gevoel veranderen, versterken of zich aanpassen. Muzikaal gedrag vertoont overeenkomsten met alledaags gedrag. De muziektherapeut legt een koppeling tussen deze twee en probeert met de cliënt veranderingen in het muzikale gedrag te bewerkstelligen. Wanneer dit nieuwe gedrag zich muzikaal voordoet, stimuleert de muziektherapeut om het inzicht en/of dit nieuwe gedrag ook buiten de muziek uit te proberen.