Neurologische Muziektherapie (NMT)

Ontstaan van de Neurologische Muziektherapie

Sinds eind jaren tachtig is een groep van Amerikaanse neurowetenschappers en muziektherapeuten op zoek naar de meest effectieve werking van muziek op de mens. Eén van de belangrijkste bouwstenen van hun onderzoek is dat de meest basale delen van ons hersenstelsel werkt op basale pulsen; pulsen, die grote overeenkomsten vertonen met de puls van muziek. Muziek heeft naast puls en ritme nog een belangrijke neurologische eigenschap. Het activeert gelijktijdig veel verschillende delen van ons brein. Daarnaast blijkt het maken van muziek de plasticiteit van de hersenen doorlopend te stimuleren.

Evidence Based Muziektherapeutische Behandelmethode

Gebruikmakend van deze drie belangrijke uitgangspunten zijn vele studies naar de neurologische werking van muziektherapie gestart onder leiding van de hoogleraren M. Thaut en I. MacIntosh. Zij kwamen tot de ontdekking dat – door het zeer gericht aanbieden van muziek en puls – motorische, spraak en cognitieve problemen met een neurologische oorsprong effectieve verbeteringen bereikt kunnen worden.
Hun onderzoek richtte zich in eerst instantie op mensen met verworven hersenletsel, zoals Cerebraal Vasculair Accident (CVA), of mensen met Parkinson. Later breidde dit zich uit naar andere aandoeningen, zoals Autisme Spectrum Stoornis en concentratie problemen.
Er is momenteel door vele neurowetenschappers, muziektherapeuten, muziekpsychologen en revalidatie-artsen gepubliceerd over onderzoek naar de neurologische werking van muziektherapie. Klik hier voor een uitgebreide publicatielijst.

NMT wereldwijd

Ondertussen zijn er twee universiteiten met een Master programma voor Neurologische Muziektherapie in de Wereld; University of Toronto is de eerste en ArtEZ conservatorium Enschede is de tweede. Veel verzekeringen in de Verenigde Staten, maar ook in Duitsland vergoeden deze vorm van muziektherapie. Daarnaast leiden Prof. dr. Thaut en zijn collegae over de hele wereld muziektherapeuten op om deze manier van werken in hun praktijk toe te passen.
Ook de muziektherapeuten van Muzis zijn in deze werkwijze getraind. Vanzelfsprekend stellen zij graag hun kennis en kunde ter beschikking om cliënten via muziektherapie (waar mogelijk in combinatie met fysiotherapie en logopedie) te helpen hun motorische, cognitieve of spraakproblemen te minimaliseren. Voor deze verschillende probleemgebieden zijn diverse geprotocolleerde muziektherapeutische behandelingen ontwikkeld:

Uitgebreid lezen over Neurologische muziektherapie kan (in het Engels) in: Thaut, M.H. & Hoemberg, V. (2014). Handbook of Neurologic Music Therapy. Oxford University Press.