Welkom

Therapie

Trainingen

Beste (ouders/verzorgers van) cliënten, verwijzers en andere belangstellenden,

Muzis is een goedlopende muziektherapiepraktijk in Nederland, die al meer dan 13 jaar bestaat. Muzis is een AVAR gecertificeerde praktijk, gevestigd in Amersfoort/Utrecht, en Twente. Muzis bestaat uit zeer ervaren en gediplomeerde muziektherapeuten. Zij hebben uitgebreide ervaring met diverse doelgroepen. In iedere vestiging werkt een muziektherapeut die aan alle opleidings- en certificeringseisen van Muzis voldoet.

De muziektherapeuten van Muzis maken op doelgerichte wijze gebruik van muziek (zowel met stem als met instrumenten) en beweging. De muziek wordt methodisch ingezet om problemen op sociaal, emotioneel, communicatief, motorisch en/of gedragsmatig gebied te helpen veranderen.

Dat er veel vraag momenteel is naar muziektherapie merken we in onze praktijk. We zijn blij dat we zoveel tevreden cliënten van dienst mogen zijn en dat mensen de waarde van muziektherapie duidelijk waarderen.

In Muzis werken gecertificeerde en fellow-geregistreerde Neurologische Muziektherapeuten. Neurologische Muziektherapie is een Evidence Based behandeling voor mensen met problemen in motoriek, spraak en cognitieve functies voortkomend uit verworven hersenletsel, Parkinson en Autisme Spectrum Stoornis. Meer details over deze geprotocolleerde behandelingen vindt u bij Neurologische Muziektherapie.

Ook bij Muzis zijn de nieuwe richtlijnen voor de Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet bescherming persoonsgegevens aangescherpt om de privacy van cliënten te waarborgen. De details vindt u in het Muzis document AVG-WPB.

Wij hebben momenteel veel cliënten die naar de praktijkruimte komen of die wij behandelen binnen de thuis- of schoolsituatie. De muziektherapeuten bieden geen stageplaatsen aan, dus voeren alle behandelingen zelf uit.

We hopen u daar spoedig te mogen verwelkomen!
Met vriendelijke groeten uit een muzikale en levendige praktijk,

Laurien Hakvoort en Manon Bruinsma