Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Muzis Amersfoort > Muzis Amersfoort

Muziek in de langdurige zorg

Muzis Manon

Manon Bruinsma verzorgt workshops, presentaties en consultaties over het gebruik van muziek en muziektherapie binnen instellingen voor langdurige zorg. Tevens is zij beschikbaar als (interim-) muziektherapeut, zowel voor behandeling en begeleiding als om muziektherapie en muziektherapeutische werkprocessen binnen uw instelling op te zetten.

Wilt u muziek structureel een plek geven in uw zorgaanbod, dan kan zij u adviseren over:
De inzet van een muziektherapeut, als behandelaar en als begeleider van collega's.
Muzikale activiteiten en interventies uitgevoerd door de zorg, welzijnsmedewerkers, muziekagogen en muziektherapeuten en de voorwaarden waaronder deze disciplines samen een gezond muzikaal klimaat kunnen borgen.
Specifieke inzet van muziek en muziektherapie, afgestemd op uw grootste uitdagingen, wensen en/of doelgroep.
Het aanbod op het gebied van muziekplatforms en apparatuur. Wat is er verkrijgbaar, hoeveel heeft u nodig, voor welk doel schaft u welk apparaat en welk platform aan.
Evalueren van het effect van uw muzikale beleid.
Hoe u met behulp van de huidige beschikbare wetenschappelijke evidentie uw budgetaanvraag voor een muziektherapeut en/of muzikale interventies verantwoordt.

Manon Bruinsma kan vanuit Music and Memory ook u helpen een 'digitaal voorkeursmuziekproject' te implementeren. Via 'Music and Memory' verzorgt ze tevens workshops en presentaties over het gebruik van mp3-spelers bij mensen met dementie voor familie, zorgteams en management. Maar ook voor degenen die een vraag over het MP3-project heeft gekregen op zijn of haar werkplek, en goed geïnformeerd wil beginnen, organiseert 'Music and Memory' korten cursussen van minimaal 1 dagdeel. Voor verdere details hieromtrent, kunt u contact opnemen met Manon Bruinsma via Music and Memory. Zij is ook bereikbaar via

Telefoonnummer: 06-41128858

Of

Mail: manon@muzis.net

Website Design: Leonie Krol en Bert Müller