Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Wie is Muzis? > Laurien Hakvoort

Beroepsgerichte biografie Laurien Hakvoort, PhD, SRMTh, NMT-F

Beroepsgerichte biografie Laurien Hakvoort, MA, RMTh

Laurien Hakvoort behaalde na haar studie creatieve therapie muziek (1993 te Amersfoort) in 1994 with honors haar Mastersdegree (MA) muziektherapie aan het conservatorium van de University of the Pacific in de Verenigde Staten. Zij specialiseerde zich daar in muziektherapeutisch onderzoek, muziektherapeutische gedragstherapie, muziektherapie in het speciaal onderwijs en in 'counseling en coaching'. Zij heeft vervolgens een registratie traject doorlopen zowel voor de V.S. als in Nederland en is senior geregistreerd muziektherapeut (SRMTh, registratienummer: 000835).

Op 14 april 2014 heeft Laurien als eerste muziektherapeut in Nederland haar doctorstitel behaald aan een Nederlandse universiteit op een muziektherapeutisch onderwerp. Haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg richtte zich op copingvaardigheden en woederegulatie vanuit muziektherapie bij forensisch psychiatrische patiënten. Het onderzoek is mede gefinancieerd vanuit FPC de Oostvaarderskliniek en ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten.

Laurien heeft in december 2010 als tweede in Nederland haar aantekening voor neurologisch muziektherapeut behaald en februari 2013 haar Fellowship als neurologisch muziektherapeut. Zij is geschoold in het uitvoeren van 20 gestandaardiseerde behandelvormen van muziektherapie, die evidence based zijn ontwikkeld. Deze muziektherapeutisch methodes richten zich op het verwerven van sensomotorische, cognitieve en taal-spraak vaardigheden. Ze zijn vooral geschikt voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel, Parkinson, motorische problemen, spraakproblemen (met name afasie), aandachtsproblemen, executieve functieproblemen, dementie en autisme.

Zij heeft ervaring opgedaan als muziektherapeut met verschillende doelgroepen zoals: kinderen met meervoudig (visuele) handicap, kleuters met leer- en opvoedingsproblemen (vooral ADHD & autistiforme stoornissen), jong volwassenen met eetstoornissen, volwassenen en adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek in een therapeutische gemeenschap, forensische psychiatrie (volwassen delinquenten met ernstige psych(iatr)ische problematiek) en mensen met Parkinson.

Haar hoofdinstrumenten zijn stem en dwarsfluit. Ze heeft in verschillende (amateur-) orkesten, musicalproducties en koren opgetreden en is meer dan tien jaar vaste muzikant en acteur geweest van Terugspeeltheater Amsterdam.

Zij is daarnaast sinds 1998 als docent methodiek muziektherapie verbonden aan het ArtEZ conservatorium in Enschede. Zij geeft daar methodieklessen aan zowel de bachelor, pre-master als master opleiding muziektherapie, begeleidt stages en scripties. Sinds oktober 2017 is zij daarnaast aangesteld als Senior Researcher en in die rol betrokken bij onderzoek naar muziektherapie binnen onder andere Tactus verslavingszorg en Neonatologie (UMCG).

Zij geeft regelmatig lezingen en workshops in Nederland, Duitsland, België, Finland, Groot-Brittannië de Verenigde Staten en zelfs Zuid-Korea en Japan. Ze schreef verschillende boeken en artikelen over muziektherapie in (inter)nationaal gerenommeerde tijdschriften en boeken.

Website Design: Leonie Krol en Bert Müller