Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Therapieproces > Startgesprek

Therapieproces

Startgesprek

Instrumenten Muzis Voor het startgesprek zijn voor zover mogelijk alle betrokkenen aanwezig. Naast de muziektherapeut en de cliënt kunnen dit (afhankelijk van de leeftijd en de problematiek) ouders/verzorgers zijn, maar ook de verwijzers of andere behandelaars.

Tijdens het gesprek bespreken we de muziektherapeutische observaties. Op grond van die observaties heeft de muziektherapeut een indicatie opgesteld. Hiermee wordt duidelijk of muziektherapie ingezet kan worden bij de hulpvraag.

Naast de bevindingen zal het gesprek in het teken staan van de behandeling en het behandelplan.

Website Design: Leonie Krol en Bert Müller