Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Therapieproces > Therapietrajecten

Therapietrajecten

Kortdurende muziektherapie

Deze vorm van muziektherapie betreft een bepaald (korte termijn)doel en vindt plaats binnen een van tevoren afgesproken aantal therapiesessies. Dit aantal ligt meestal rond de 10 sessies. Hierbij kan men denken aan leren hanteren van boosheid voor kinderen met driftbuien.

Langdurende muziektherapie

De duur van muziektherapie is gekoppeld aan de doelstelling, afhankelijk van de problematiek waarvoor iemand zich aanmeldt. Bij langdurige muziektherapie richt de behandeling zich op problemen rond de hele ontwikkeling, zoals problemen op het gebied van communicatie en interactie, en problematiek gekoppeld aan Autisme Spectrum Stoornis.

Individuele muziektherapie

Deze vorm van muziektherapie vindt plaats in een één op één situatie met de muziektherapeut, waarbij de individuele doelen van het kind of de adolescent centraal staan.

Groepsmuziektherapie

Tijdens groepstherapie werkt de therapeut met een groep van minimaal 2 cliënten. Hierbij ligt de focus zowel op gemeenschappelijke doelen, als individuele doelen, gericht op het functioneren in een groep. Doelen liggen meestal op het gebied van communicatie, sociale interactie, grenzen aangeven en respecteren etc.
Website Design: Leonie Krol en Bert Müller