Over ons

Laurien Hakvoort was in 2006 toe aan een nieuwe uitdaging na 12 jaar werken binnen de forensische psychiatrie als muziektherapeut. Samen met enkele andere muziektherapeuten richtten zij in januari 2007 Muzis op. Het team ging op zoek naar een geschikte therapie locatie in Utrecht en gebruikte hun deskundigheid om muziektherapie te bieden in thuis- en op school situaties.

In de loop der jaren hebben verschillende muziektherapeuten binnen Muzis gewerkt om vervolgens op werkplekken elders in het land zich verder te ontwikkelen. Met de grootst mogelijke zorg zijn daarop nieuwe muziektherapeuten geworven om voor cliënten te zorgen dat de continuïteit van de begeleiding of therapie gegarandeerd kon worden.

In september 2013 ontstond het idee om Muzis een meer landelijk maatschapsverband te laten worden, dat bestaat uit goed gekwalificeerde, zeer ervaren en geregistreerde muziektherapeuten, met een aanvullende neurologisch muziektherapeutische aantekening.

De Muzis muziektherapeuten hebben meerdere artikelen geschreven over hun werkzaamheden en onderzoeken rond muziektherapie.

Trots en blij is Muzis met haar huidige muziektherapeuten: