Therapie

Muziektherapie is de klinische en wetenschappelijke toepassing van muzikale interventies zoals (samen) improviseren, luisteren naar muziek, componeren, spelen, zingen of bewegen op muziek om individuele doelstellingen te bereiken. De muziektherapeut gebruikt de unieke karakteristieken van muziek om vanuit de kwaliteiten van een cliënt diens mogelijkheden en handelen te versterken binnen de therapeutische context. Daarbij stimuleert de therapeut een overdracht van de ontwikkelde mogelijkheden binnen muziektherapie naar andere levensgebieden van de cliënt. Muziektherapeutisch onderzoek, in combinatie met (muziek)neurologie, (muziek)psychologie en (muziek)cognitie, onderbouwt de effectiviteit van muziektherapie bij diverse problematieken en stoornissen (Beroepscompetentieprofiel Muziektherapeut, 2017).

Muziektherapie

Muziektherapie

Neurologische muziektherapie

Neurologische muziektherapie